ประวัติความเป็นมา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทองเทียนชัย จำกัด มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังนี้
 • การเป็นที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานโดยนำ E-Sumption เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับ Meter ได้หลากหลายยี่ห้อ
 • การเป็นที่ปรึกษาในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Smart PM เป็นเครื่องมือ
 • รับจัดทำโปรแกรมด้านการควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านพลังงาน โดยใช้หลักด้าน Quality Control เป็นเครื่องมือ
 • การเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและจัดทำโปรแกรมด้านการควบคุม เครื่องจักรในโรงงานในระบบอัตโนมัติ
 • การจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับภาครัฐและเอกชน
 • รับจัดทำและจำหน่ายโปรแกรมและอุปกรณ์ เช่น บอร์ดแสดงผลในระบบ Digital Picking System , Andon Project
 • ประสบการณ์
  บริษัท ทองเทียนชัย จำกัด ได้จัดทำระบบงานต่างๆให้กับบริษัท ชั้นนำอาธิเช่น
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เกตุเวย์)
 • บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (STM)
 • บริษัท ห้องเย็นเอเซียนซีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เกาะสมุทรโฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จำกัด
 • More